PROTOCOL BONJASKY ACADEMY VS COVID-19

PROTOCOL BONJASKY ACADEMY VS COVID-19

1.1 Algemeen

 1. Houd (minimaal) 1,5 meter afstand tot elkaar.
 2. Schud geen handen. Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 3. Was uw handen regelmatig met zeep, voor minimaal 20 seconden, bij binnenkomst en of het verlaten het terrein
 4. Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis en ziek uit.
 5. Heeft 1 of meerdere personen in het huishouden ernstige klachten zoals koorts en/of benauwdheid, dan moet je thuisblijven en kun je niet trainen of training geven.
 6. Stel jezelf regelmatig op de hoogte van de meest actuele richtlijnen via RIVM.nl.
 7. Leden en ouders van leden van leden let op! Men die zich niet aan de aangegeven regels houdt, zal verwijderd worden of niet toegelaten worden tot de lessen.

1.2 Trainingslocatie Almere/Hilversum                                                                                                    

 1. In Almere zal er getraind worden op de grote parkeerplaats aan de voorzijde/ingang van het terrein van de Bonjasky Academy. Dit gebied is veilig af te sluiten door middel van een omringend hek. Hier zullen we in elk geval de jongste groepen hier aan het werk gaan zetten. Niemand kan ongemerkt het terrein op of af. Aan de achterzijde van het pand zal er ook worden getraind, maar vooral door de oudere kinderen onder begeleiding van één of meerdere trainers van de Bonjasky Academy.
 2. In Hilversum zal het idem zo zijn. Daar zal het allemaal gaan gebeuren op het dichtstbijzijnde parkeerplaats dat is toegewezen voor de Bonjasky Academy.

1.3 Champs

Binnen de Bonjasky Academy Almere en Bonjasky Academy Hilversum is de jeugd sterk vertegenwoordigd. De groep fluctueert rond de 300 en is een hele belangrijke groep binnen de Bonjasky Academy. Deze zijn verdeeld in een aantal groepen.

Als je als jeugdsporter begint bij de Bonjasky Academy zal je je op moeten werken vanaf de Cats tot aan de Dragons. Tussen elk niveau zit er een strak examenregime die gehanteerd wordt om zo je niveau te bepalen. Het blijkt ook dat de kinderen extra gemotiveerd raken, omdat ze kunnen zien waar ze naar toe kunnen werken. 

1.4 Niveau’s Champs en benodigdheden

a. Fightgear 6 t/m 12 jaar.

 • Cats – handschoenen, scheenbeschermers en sportschoenen, bidon en handdoek
 • Puma’s – handschoenen, scheenbeschermers en sportschoenen, bidon en handdoek
 • Panthers – handschoenen, scheenbeschermers, sportschoenen, hoofdcap, knie-elleboogbeschermers, bitje bidon en handdoek
 • Tigers – handschoenen, scheenbeschermers, sportschoenen, hoofdcap, knie-elleboogbeschermers, bitje bidon en handdoek
 • Lions – handschoenen, scheenbeschermers, sportschoenen, hoofdcap, knie-elleboogbeschermers, bitje bidon en handdoek
 • Dragons – handschoenen, scheenbeschermers, sportschoenen, hoofdcap, knie-elleboogbeschermers, bitje bidon en handdoek

b. Fightgear 13 ™ 18 jaar

 • Cats – handschoenen,  sportschoenen, bidon en handdoek
 • Puma’s – handschoenen,  sportschoenen, bidon en handdoek
 • Panthers – handschoenen,  sportschoenen, bitje bidon en handdoek
 • Tigers – handschoenen, sportschoenen, bitje bidon en handdoek
 • Lions – handschoenen, sportschoenen, bitje bidon en handdoek
 • Dragons – handschoenen,  sportschoenen, bitje bidon en handdoek

Let op!! De handschoenen zijn voor de groep van 13 t/m 18 niet verplicht, maar is voor het gevoel wel aan te raden.

c. Sport en veiligheidsuitrusting

Sinds we in deze periode buiten gaan trainen, willen we jullie erop wijzen en adviseren dat knie-elleboogbeschermers en hoofdcap de veiligheid vergroot, maar niet verplicht is bij de groepen lager dan de Dragons. We willen heel graag dat de kinderen veilig en wel bij ons trainen en ook ongedeerd weer huiswaarts keren.

Anderhalvemeterbeperkingen

Wij zijn ook van mening dat ze in de startblokken staan om weer aan de gang te gaan. Bij deze groep zal de anderhalvemeterbeperkingen nog steeds van kracht zijn. Dit willen we uitvoerbaar maken door ze in aangegeven persoonlijke vakken te laten trainen. De hele training wordt er van ze verwacht dat ze in dit vak blijven, mits er anders wordt aangegeven door de trainer. Buiten dit zullen dezelfde regels gelden voor de kinderen tot en met 12 jaar, als voor de kinderen vanaf 13 jaar.

1.5 Geen anderhalvemeterbeperking t/m 12 jaar

Zoals er nu bekend is en is weergegeven door de overheid is dat de kinderen ™ 12 jaar kunnen sporten zonder anderhalvemeterbeperkingen. Ook is aangegeven dat dit alleen buiten mag en onder begeleiding. Dit willen we dan ook gaan verzorgen op het terrein van de Bonjasky Academy in Almere, maar ook in Hilversum zullen we proberen dit op dezelfde manier te toe te passen. Deze leeftijdsgroep mag dus alle trainingen volgen en contact met elkaar hebben zonder enige restricties.

1.6 Bonjasky Academy 6 t/m 18 jaar trainingen

Wij zullen gaan werken met de door vechtsportautoriteiten opgestelde update van de maatregelen en het protocol wat zal gelden voor alle sportscholen die buiten groepstrainingen willen gaan geven voor de jeugd tussen 6 en 18 jaar. Wij zullen de regels navolgen en een stukje maatwerk presenteren die gelden voor onze beide sportlocaties. Inmiddels zijn ook wij bekend met de maatregelen die er genomen moeten worden en welke restricties er gelden voor de verschillende jeugdgroepen. Trainen zoals normaal binnen de afgebakende ruimte is volledig toegestaan voor de leeftijdsgroepen ™ 12 jaar.

1.7 Kinderen vanaf 13 t/m 18 jaar

De overheid heeft een bepaling en richtlijnen verspreid om de jeugd tussen 13 en 18 jaar toch de mogelijkheid te geven om in groepsverband te mogen trainen. Dat betekent voor ons als kickboksportschool een kans die we met beide handen moeten aangrijpen. Wij beoefenen weliswaar een full-contact sport in het ruimste zin van het woord, maar er zijn genoeg trainingsmethodes om deze groep fysiek, metaal gedisciplineerd te laten trainen. Deze kinderen zullen genieten van een fightbody, power & conditioning en bootcamp -achtige training.

Verwachtingen van de kids ™ 12 jaar.

Op tijd aanwezig zijn, gehoorzamen, je best doen en plezier hebben.

1.8 Verwachtingen van de Bonjasky Academy naar de ouders

Dat de kinderen de regels moeten handhaven en streng na moeten leven. Thuis moet er nadrukkelijk over worden gesproken met de kinderen en de ouders dienen dit duidelijk over te brengen en dat het anders zal zijn dan normaal.

 1. Dat ze hun kind(eren) aanmelden via mail. Voor Almere is dit info@bonjaskyacademy.com en voor Hilversum is dit Hilversum@bonjaskyacademy.com. Deze aanmelding is nodig zodat we precies weten hoeveel kinderen we kunnen verwachten en dat we daar goed op kunnen anticiperen. We willen de aanmeldingen zo snel mogelijk gaan verwerken via de Virtuagym app, zodra dit zover is zal dit ook kenbaar worden gemaakt via de nieuwsbrief. Het aanmelden dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden en het afmelden dient minimaal 12 uur voorafgaand van de les gemeld te worden.
 2. De trainer heeft een aangewezen ruimte en vanuit daar zal de les worden geleid. Het lid mag in geen geval dat vak betreden.
 3. Geen knuffels met de trainer. We begrijpen dat er kinderen zijn die de trainers hebben gemist en daarom over willen gaan tot het geven van high-fives, knuffels, handje schudden, box enz. Dit alles is totaal uitgesloten.
 4. Kiss and ride. Dat wil betekenen dat het hier gaat om uitstappen bij het hek en daarna weg. Neem snel afscheid, zodat er geen filevorming ontstaat. Het blijven hangen rondom het hek door ouders is uit den boze. Dit om groepsvorming tegen te gaan. Zie foto.
  Almere Hilversum
 5. Afstand houden van alle trainers is verplicht, om ook de gezondheid van de trainer te respecteren.
 6. Het ophalen van de kinderen dient geordend te gebeuren. Dit zal bij hetzelfde hek gebeuren waar de kinderen zijn afgezet.
 7. Bij lichte griep of verkoudheid-symptomen zal de ouder verantwoording moeten nemen en het kind thuis houden en niet het risico nemen om de groep en eventueel anderen aan te steken.
 8. Bij constatering van Corona binnen het gezin van het lid, dient de ouder hierin verantwoording te nemen en het kind thuis te houden.
 9. Namen op tassen, beide handschoenen en de op rest van de fightgear.
 10. Bereikbaar blijven in dat uurtje is noodzakelijk en telefoonnummers updaten via de mail graag.
 11. De lessen beginnen op aangegeven roostertijden en deze tijden dienen strikt en strak opgevolgd te worden, 5 min na aanvang van de training zal de toegang tot de les worden geweigerd.
 12. Elk kind dient van tevoren te zijn aangemeld via de aangegeven Bonjasky Academy mailadressen (zie 1.8a). Zonder aanmelding kan de toegang tot de les worden geweigerd.
 13. Fightgear, sportschoenen en andere sportuitrusting wordt thuis aangetrokken (zie 1.4 ).

1.9 Fiets/OV

Ons advies om van en naar het terrein van de Bonjasky Academy te komen staat met stip de fiets, omdat je in de buitenlucht bent. Geen uitlaatgassen verspreid, dus goed voor het milieu. De parkeerplaats wordt gebruikt voor de trainingen dus willen we zoveel mogelijk dat de auto’s wegblijven. Ook is het zo dat je al fietsend je spieren gebruikt, zie dat als een warming up of een lichte training. Het openbaar vervoer staat voor ons op nummer 2. Probeer ook in het openbaar vervoer de corona maatregelen na te leven. Komen ze van ver dan begrijpen we het helemaal dat men met de auto komt, maar dat er bij ons niet geparkeerd kan worden.

2.0 Aankomst en Vertrek

Aankomst van het lid

 1. Het kind wordt afgezet bij het hek.
 2. Er zal een tafel staan met daarop sanitizer of alcohol, zodat iedereen die het terrein op gaat in elk geval schone handen heeft.
 3. Het kind wordt opgevangen door het personeel van de Bonjasky Academy
 4. De training wordt op tijd gestart.

Verlaten Bonjasky Academy terrein.

 1. Aan het einde van de les wordt er staande af gegroet.
 2. Het kind wordt door de ouders/verzorgers opgehaald bij het hek aan de achterzijde van de parkeerplaats (zie foto 1E)
 3. Tijdens de trainingen zullen er sparring of contact activiteiten plaatsvinden voor bepaalde groepen/niveaus. Voor de veiligheid van het kind is het te adviseren om knie-elleboogbeschermers en hoofdcap te dragen.
 4. Het verloop van de ophaal procedure dient geordend te gaan en zonder chaos. De kinderen gaan in een lange rij wachten, totdat de ouders aan het hek komen en het kind meegenomen wordt.

2.1 Gebruik kleedkamers

De kleedkamers van de Bonjasky Academy worden niet gebruikt. Zoals eerder aangegeven is de sportschool dicht en is het dus verboden om het sanitair te gebruiken. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. Dit wordt ook per nieuwsbrief gecommuniceerd naar de ouders, via borden en verbaal. Dus ga ook voorafgaand aan de training naar het toilet, want zoals eerder aangegeven houden wij het sanitair gesloten voor leden. Omkleden gebeurt niet ter plekke, maar thuis.  

2.2 Schoonmaak en reorganisatie

Na elke les worden alle attributen die gebruikt zijn tijdens de lessen schoongemaakt. Hiervoor gebruiken we sanitizer of alcohol. Het schoonmaken zal grondig gebeuren en zal in geen geval verwaarloosd worden. Het dragen van handschoenen van de trainers is verplicht, dit is om de gezondheid van de trainers te waarborgen.  

2.3 Hooikoorts

Dit is het hooikoorts seizoen en velen in de samenleving hebben hier last van. Zowel een aantal trainers als leden zullen binnen komen met rode ogen niezen enz. Wij hopen dat voordat de kinderen komen trainen de medicijnen hebben ingenomen, zodat de klachten tijdens de training minimaal blijft. Ook de trainers en personeel zullen zorgdragen voor hun eigen gezondheid en voorzorgsmaatregelen nemen.

2.4 Communicatie

De communicatie omtrent de regels, updates en omgangsvormen zullen we vanuit de Bonjasky Academy blijven verspreiden middels emails (nieuwsbrieven) en social media, dus houdt onze aangegeven communicatiemiddelen in de gaten. Op locatie zullen we ook aan een ieder de maatregelen nogmaals duidelijk proberen te maken. Dit zal geschieden via posters en krijtborden/whiteboard en verbaal.

2.5 Aantal kids per trainer

We zullen ernaar streven om maximaal 20 kinderen per les te handhaven, zodat er een goed overzicht ontstaat en zodat de trainer ordelijk te werk kan gaan. Meld uw kind aan via de mail en alleen als u een bevestiging heeft ontvangen van uw reservering zal uw kind daadwerkelijk mee kunnen trainen.  

2.6 Achtergelaten spullen

Spullen die achterblijven gaan direct de prullenbak in. Wij kunnen en gaan dit niet bewaren, omdat we niet met een verzameling van eventueel corona geïnfecteerde spullen willen zitten. Ook gaan we niet nabellen als we iets hebben gevonden. Helaas moeten we ons strakker en strenger opstellen ten opzichte van onze leden.    

2.7 Duur van de lessen.

We willen het lesrooster zoveel mogelijk intact houden. Helaas door de Corona maatregelen is dit in de praktijk niet altijd haalbaar maar de lessen zullen een uur duren.

2.8 Misdragingen

Bij overtreding van de aangegeven regels worden de naam van het kind genoteerd en naar huis gebeld.  Eventueel kan er bij herhaalde misdragingen een officiële waarschuwing volgen. Uitsluiting van de lessen kunnen één van de consequenties zijn.

2.9 Persoonlijke hygiëne

Zoals in onze algemene voorwaarden is opgenomen die een ieder schoon aan de lessen te beginnen. Dit geldt ook voor de sportuitrusting zoals schoenen, outfit en fightgear.   

3.0 Niet te vroeg/te laat aanwezig

Voor de ouders en de kinderen is het te laat komen een “no go”, maar het is ook niet de bedoeling dat de ouders veel te vroeg naar de afgesproken locatie komen. Na de training dient een ieder gelijk weer naar huis te gaan. Dit is vanuit de overheid medegedeeld en moet opgevolgd worden. Ga alleen naar buiten als het noodzakelijk is.

3.1 Afmeldingen

Afmelding dient uiterlijk 12 uur van tevoren te zijn gedaan. We rekenen op volle lessen, maar als een les niet vol is door een late afzegging kan ik me voorstellen dat we wachtende die eventueel op de wachtlijst staat nog opgeroepen om alsnog deel te nemen aan de les.

3.2 EHBO/BHV

Er zullen meerdere EHBO boxen aanwezig zijn, zodat als er iets gebeurd we snel kunnen reageren. Er zal altijd een trainer met BHV examen afgerond aanwezig zijn zodat we snel kunnen reageren bij calamiteiten.

3.3 Volwassenen vanaf 18 jaar

 1. Dat u zich zal aanmelden via mail. Voor Almere is dit info@bonjaskyacademy.com en voor Hilversum is dit Hilversum@bonjaskyacademy.com. Deze aanmelding is nodig zodat we precies weten hoeveel personen we kunnen verwachten en dat we daar goed op kunnen anticiperen. We willen de aanmeldingen zo snel mogelijk gaan verwerken via de Virtuagym app, zodra dit zover is zal dit ook kenbaar worden gemaakt via de nieuwsbrief. Het aanmelden dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden en het afmelden dient minimaal 12 uur voorafgaand van de les gemeld te worden.
 2. Geen high-fives, handen schudden of een box met de trainer. Dit alles is totaal uitgesloten.
 3. Afstand houden van alle trainers is verplicht, om ook de gezondheid van de trainer te respecteren.
 4. Bij lichte griep of verkoudheid-symptomen zal uw de verantwoording moeten nemen om thuis te blijven en niet het risico nemen om de groep en eventueel anderen aan te steken.
 5. Zo min mogelijk spullen meenemen, mocht u uw autosleutel of telefoon mee willen nemen dan adviseren wij dit in een klein waterdicht tasje mee te nemen, let op dit is uw eigen verantwoordelijkheid.
 6. De lessen beginnen op aangegeven roostertijden en deze tijden dienen strikt en strak opgevolgd te worden, 5 min na aanvang van de training zal de toegang tot de les worden geweigerd.
 7. Fightgear, sportschoenen en andere sportuitrusting wordt thuis aangetrokken en handdoek en bidon kan worden meegenomen.
 8. Wij adviseren u om met de fiets of met het openbaar vervoer te komen, mocht u toch met de auto willen komen zorg dan voor een toegestane en legale parkeerplaats. Wij adviseren de parkeerplaats van de Praxis dus kom op tijd. Dit omdat wij de parkeerplaats gebruiken om te trainen.
 9. Bij de lessen waar kickboksen of boksen staat wordt er verwacht dat u handschoenen meeneemt, er zal niet altijd, maar gedeeltelijk of geheel gebruik van worden gemaakt.
 10. Tijdens deze lessen wordt de 1.5 meter regeling ten allen tijden in acht genomen.
 11. Na de training dient een ieder gelijk weer naar huis te gaan. Dit is vanuit de overheid medegedeeld en moet opgevolgd worden. Ga alleen naar buiten als het noodzakelijk is.
4.0
 
Toegevoegde informatie per datum 1 juni 2020.
Jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar hoeven vanaf 1 juni bij het sporten geen 1,5 meter afstand meer in acht te nemen.
Dus voor deze groep gelden dezelfde regels als voor de jeugd onder de 12.