Remy Bonjasky is ambassadeur van het Sikkelcelfonds.

Wat is sikkelcelziekte?

Sikkelcelziekte is een erfelijke bloedziekte die gekenmerkt wordt door ernstige bloedarmoede en het optreden van ondragelijke pijnaanvallen (sikkelcelcrisen). Na verloop van tijd raken alle organen beschadigd. 

Ieder jaar worden er wereldwijd 300.000 kinderen met sikkelcelziekte geboren. In 2050 zal dit aantal naar schatting oplopen naar 400.000. Mensen met sikkelcelziekte kunnen al op jonge leeftijd te maken krijgen met hersen- en botinfarcten, nierschade, hartfalen en ernstig verlopende infecties. Patiënten met sikkelcelziekte overlijden vaak veel te jong.

Hoe is het ontstaan?

De ziekte is evolutionair ontstaan in gebieden rondom de evenaar (Afrika, Suriname, Caribisch Gebied, Midden-Oosten, Azië) om mensen te beschermen tegen malaria. Door deze verandering in het gen werd de levensduur van de rode bloedcel korter, waardoor de kans op overleving voor de malariaparasiet afnam. 

Door migratie van mensen uit deze gebieden is de ziekte ook in Nederland terechtgekomen. Vooral mensen met (voor)ouders uit deze landen hebben een risico op sikkelcelziekte.

http://hetsikkelcelfonds.nl