“Remy Bonjasky ook in Hilversum” – Gooi- en Eemlander

Hilversum 4 oktober 2019 – In de Gooi- en Eemlanders stond afgelopen vrijdag een paginagroot artikel over de nog te openen Bonjasky Academy in Hilversum.

2018-10-04_Bonjasky_Academy_Artikel_Gooi_en_Eemlander